En svensk EISCAT_3D-broschyr

En informationsbroschyr om EISCAT_3D-projektet för svenska kontakter.

An information brochure about the EISCAT_3D project for Swedish contacts.

Svensk EISCAT_3D-broschyr