En svensk EISCAT_3D-broschyr

En informationsbroschyr om EISCAT_3D-projektet för svenska kontakter. An information brochure about the EISCAT_3D project for Swedish contacts.

This brochure was last updated on 4 May 2016.

Svensk EISCAT_3D-broschyr